Pozyskiwanie Klientów

Każdy Kierowca otrzymuje indywidualną stronę internetową na naszej domenie oraz aplikację na telefon i tablet, która pozyskuje dla niego zlecenia przewozu Pasażerów.

Dzięki usłudze lokalizacji, w miejscowości, w której aktualnie przebywa Kierowca z włączoną aplikacją, wyświetlane są reklamy w wyszukiwarce google i na facebooku, informujące że ten Kierowca jest teraz dostępny.

Kierowca, który nie wykazuje żadnych działań w celu pozyskania Klientów, przez samo włączenie aplikacji uzyskuje możliwość otrzymywania zleceń. Położenie Kierowcy, który ma włączoną aplikację, Klienci zobaczą na mapie widocznej na stronie www.taxikierowca.pl oraz w aplikacji używanej przez Klientów i będą mogli zamówić Kurs.

Ponadto  aplikacja pomaga w budowaniu stałej bazy Klientów konkretnego Kierowcy. Pasażerom, do których będzie przypisany dany Kierowca, system będzie sugerował zamówienie kursu u tego właśnie Kierowcy, a pozostałych Kierowców system będzie uwidaczniał  takim Pasażerom w dalszej kolejności. Każdy Pasażer może korzystać z usług wszystkich Kierowców, ale przypisany do niego, traktowany priorytetowo, może być tylko jeden Kierowca.

Kierowca zostanie przypisany do pasażera, gdy:

- Pasażer pobierze aplikację z indywidualnej strony internetowej Kierowcy.

- Pasażer sam przypisze do siebie danego Kierowcę, poprzez wpisanie numeru ID kierowcy w aplikacji.

Dla kierowcy - korzyści z przystąpienia do programu

Dla kierowcy - jak pozyskać klientów

Dla pasażera - informacje ogólne